ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง, เครื่องแปลงความถี่, ตู้สถานนีไฟฟ้าย่อย, ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Manufacturer and Distributor generator Set, Dynamic UPS, STATIC UPS, Frequency Converter, UNIT SUBSTATION, Solar Cell System
 • Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified ISO 9001.
  Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been assessed
  by AJA registrars and registered against the
  requirements of ISO 9001 for the quality
  management system in 2002
 • Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified type test.
  Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been certified for
  Internal arcing tests of EuroMax unit substation
  by SATS certification in 2012
 • Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified type test.
  Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been certified for
  Internal arcing tests of EuroMax unit substation
  by ABB certification in 2015