ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง, เครื่องแปลงความถี่, ตู้สถานนีไฟฟ้าย่อย, ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Manufacturer and Distributor generator Set, Dynamic UPS, STATIC UPS, Frequency Converter, UNIT SUBSTATION, Solar Cell System
2015

Piller(Thailand) Co., Ltd. COD solar rooftop.

Piller(Thailand) Co., Ltd. was able to COD Solar rooftop successfully on our factory roof in 2015 that save energy and environment friendly.

Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified type test.

Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been certified for Internal arcing tests of EuroMax unit substation by ABB certification in 2015.
2012

Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified type test.

Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been certified for Internal arcing tests of EuroMax unit substation by SATS certification in 2012.
2002

Piller(Thailand) Co.,Ltd. certified ISO 9001.

Piller(Thailand) Co.,Ltd. have been assessed by AJA registrars and registered against the requirements of ISO 9001 for the quality management system in 2002
1996

Piller (Thailand) Co., Ltd. decided to join Thai Maxwell Group.

Piller (Thailand) Co., Ltd. decided to join Thai Maxwell Group. With the support of the Generating Set Division of Thai Maxwell Electric Co., Ltd., Piller (Thailand) Co., Ltd. was able to transform successfully by the mid of 1996.

TME was chosen by Piller
(Thailand) Co., Ltd. to be partner.

With the experience in assembling the first and second Piller Uniblock Plus Dynamic UPS systems in Thailand, TME was chosen by Piller (Thailand) Co., Ltd. to be partner.
1995

Piller (Thailand) Co., Ltd. into an engineering company

By 1995, as the growth of the market is increasing expeditiously, Piller (Thailand) Co., Ltd. felt the responsible to transform from a trading company into an engineering company.
1993

Piller (Thailand) Co., Ltd. was established

Piller (Thailand) Co., Ltd. was established in 1993 to represent Piller GmbH in promoting, sales and servicing Piller products.